glossarium


ďFrontĒ
Buffet / orgelkast
Front
 Vergroten
Het front van een orgel is het zichtbare buitengedeelte ervan, dat doorgaans de prestantpijpen bevat, die om die reden ook wel frontpijpen genoemd worden. Vooral in de 19e en aan het begin van de 20e eeuw ging het nogal eens om stomme, dat wil zeggen niet sprekende frontpijpen die, zoals bij sommige Brusselse orgels het geval is, ook helemaal nep konden zijn. Tot 1850-1860 maakte het front integraal deel uit van het schrijnwerk dat het orgel vormt. Vanaf die periode kan het front voorkomen, onafhankelijk van de structuur van het orgel.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie