glossarium


ďRij (koor)Ē
Pijpwerk
Over een rij wordt gesproken om de pijpen te situeren die samen eenzelfde stem van het orgel vormen. Voor twee stemmen zijn er twee rijen (koren) van pijpen, enzovoorts. Bij samengestelde registers en mixturen, zullen er binnen eenzelfde register meer rijen van pijpen zijn van verschillende hoogte en klank. Zowel in de mixturen als in de enkelvoudige registers kunnen we ook verdubbelingen zien (zie verdubbeling), wat voor gevolg heeft dat het aantal rijen dienovereenkomstig toeneemt.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie