glossarium


ďWindĒ
Windwerk
Geen enkele pijp van het orgel kan klinken of spreken zonder wind. Tussen de antieke fluit of hobo en de veelheid van pijpen in onze hedendaagse orgels werd een lange weg afgelegd van almaar complexer wordende mechanismen die sinds de Griekse Oudheid in de loop der eeuwen bedacht geworden zijn. Wind is iets ongrijpbaars en is ook zo goed als onbeperkt. De elementen die in een orgel die wind moeten voortbrengen, regelen en kanaliseren zijn echter essentiŽle parameters voor de kwaliteit van het instrument. Ze zijn het resultaat van een lange geschiedenis en van de opgebouwde knowhow van ambachtslui die in samenwerking met organisten, systemen voor de windvoorziening hebben ontwikkeld waarmee ze konden tegemoetkomen aan de technische, muzikale en akoestische eisen die aan de orgels werden gesteld. De druk van de wind wordt gemeten met een gemillimeterde waterkolom (zie aldaar).
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie