glossarium


ďFrontpijp / Prestant / PrincipaalĒ
Buffet / orgelkast
Frontpijp / Prestant / Principaal
 Vergroten
De frontpijpen zijn pijpen die van buitenaf zichtbaar zijn. Ze staan opgesteld in velden (vlakvelden en convex of concaaf gebogen velden) en torens die de frontindeling van een orgel vormen. Ze kunnen ook in een vrije of open opstelling staan, dus zonder kast, maar alleen op een onderkast. Deze praktijk was vooral gangbaar tussen 1930 en 1960. De frontpijpen kunnen al dan niet aangesloten zijn. We spreken in dat geval respectievelijk van sprekende en stomme pijpen, louter decoratieve pijpen. Soms staan in het front andere pijpen opgesteld dan prestanten of principalen. Het kan om de Fluit gaan, een Subbas, een houten Bourdon of een gedeelte van het tongwerk.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie