glossarium


ďRegisterwipperĒ
Speeltafel / console
Registerwipper
 Vergroten
Verschijnt doorgaans rond het eind van de 19de - begin 20ste eeuw ter vervanging van de grote registertrekkers die op een orgel met een pneumatisch of elektrisch regeerwerk overbodig waren geworden. Registerwippers kunnen van hout zijn, van ivoor en vaak ook van plastic. Hun hoogte is 5 tot 6 cm bij een breedte van 2 tot 3 cm, zodat ze aan de speeltafel minder plaats innemen en de bediening van de registers dichter bij de manualen brengen.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie