glossarium


“Uitkragende orgelkast”
Buffet / orgelkast
Uitkragende orgelkast
 Vergroten
Wordt gezegd van een zelfdragend orgelbuffet, waarvan het orgelhuis dat de pijpen bevat, breder is dan de sokkel waarop het berust. Dat kan verklaard worden door het feit dat de windkasten meer plaats behoeven dan het mechaniek dat vertrekt bij de klavieren die zich in de sokkel bevinden. In het uitzicht van het orgel werden de functionele aspecten overgenomen in de esthetische. De orgelkast kreeg zo een typisch uitzicht dat we op allerhande plaatsen en in uiteenlopende perioden terugvinden, met name bij het klassieke en het moderne orgel. Hetzelfde basisprocédé is hier van toepassing op orgels van allerhande formaat.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie