glossarium


ďHorizontaal wellenbordĒ
Tractuur, mechanisch
Horizontaal wellenbord
 Vergroten
In plaats van de tractuur in een verticaal vlak te verplaatsen, gebeurt het bij dit wellenbord horizontaal, zoals vaak het geval is in orgels waarbij het klavier zich opzij van de windlade bevindt en dus haaks op de rij ventielen.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie