glossarium


“Akoestisch register”
Pijpwerk
In het geval van labiaalstemmen heeft de term betrekking op het simuleren van een klank door het laten horen van een of meer boventonen. Het fenomeen klinkt vooral zeer bevredigend op een orgel waar de klanken stabiel zijn en kunnen gestemd worden met het oog op het op een dergelijke manier vermengen ervan. Men maakt er dus gebruik van om lage tonen van 16’ en vooral van 32’ te laten horen door een pijp op het octaaf en een andere op de kwint te laten klinken. Dat bespaart de bouw van een grote pijp die wel 10 m lang kon worden. Bij tongwerken gaat het erom een schalbeker te bouwen van hetzelfde type als bij een gewoon register, opdat de klankkleur behouden blijft maar om die, omwille van de keuze, de plaats of uit besparingsoverwegingen, iets korter te maken. De klank zal dezelfde zijn maar de klankkleur iets lichter en discreter.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie